Pacijentima koji zbog svog zdravstvenog stanja, starosti ili onima koji su iz bilo kog drugog razloga teško pokretni, naš patronažni tim omogućio je rehabilitaciju i negu u kućnim uslovima. Ova usluga ograničena je na grad Beograd i neophodno je zakazivanje do tri dana unapred.