Magnetoterapija je  vrsta fizikalne terapije koja koristi energiju elektromagnetnog polja u  cilju lečenja različitih bolesti i stanja. Predstavlja efikasnu, bezbednu i neinvazivnu metodu kojom se stimuliše obnavljanje (regeneracija) tkiva nakon oštećenja.

KADA SE KORISTI / INDIKACIJE
  • U cilju lečenja različitih bolesti koštano-mišićnog sistema (povreda-uganuća, istegnuća, preloma …);
  • Kod lečenja reumatskih bolesti, degenerativnih i zapaljenskih procesa na zglobovima, osteoporoze, vanzglobnog reumatizma;
  • U cilju smanjenja tegoba kod bola u kičmi (sindrom lumbalnog i cervikalnog bola);
  • U cilju rehabilitacije nakon operacije, kod usporenog zarastanja rana,  kontraktura, neuralgija, poremećaja periferne cirkulacije, dekubitusa.

Kako deluje magnetoterapija?

  • Ubrzava regeneraciju (obnavljanje) tkiva (zarastanje rana, preloma  kostiju, povreda) tako što snabdeva ćelije hranjivim materijama i  kiseonikom;
  • Smanjuje otok i zapaljenje (antiedematozno i antiinflamatorno dejstvo);
  • Smanjuje bol (analgetsko dejstvo).
POTENCIJALNI RIZICI
  • Magnetoterapija je potpuno bezbedna i bezbolna metoda koja se koristi u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji;
  • Korišćenje ove metode ne preporučuje se kod dece, trudnica, obolelih od  maligniteta i tuberkuloze, febrilnih bolesnika, bolesnika sa ugrađenim pejsmejkerom ili slušnim aparatom;
  • U kombinaciji sa konvencionalnim metodama ne dovodi do neželjenih efekata.
PRIPREMA
Ukoliko  pored magnetoterapije koristite neke metode alternativne medicine  potrebno je da obavestite terapeuta, zato što neke alternativne  metode lečenja u kombinaciji sa magnetoterapijom mogu dati neželjene efekte.
Zakažite masažu ili postavite pitanje