Standardni nutricionistički pregled podrazumeva određivanje telesne kompozicije, analitičara kroz razgovor sa klijentom dovodi do informacija o njegovim životnim navikama, fizičkoj aktivnosti i daje kompletnu sliku trenutnog stanja ishrane.

Na osnovu anamnestičkih podataka može se uraditi procena potrebnih promena u životnim navikama, kao i izraditi personalizovani plan ishrane klijenta kako bi zdravim putem uz primenu namirnica i eventualno suplemenata došao do željenih rezultata (redukcije ili adicije telesne mase). HD odnosno higijensko-dijetetski režim ishrane je skup namirnica koje se preporučuju za unos, u kom delu dana i u kojoj količini kako bi celokupna ishrana bila izbalansirana.