Fizioterapija je po definiciji lečenje fizikalnim agensima poput toplote, hladnoće, električne struje, ultrazvuka, magnetnog polja, lasera, pokreta…

No, fizioterapija je i mnogo više od toga. Ona je nastojanje da se svim raspoloživim sredstvima povrati stanje balansa i pune funkcije kako motoričkih funkcija, tako i celog organizma. Ona je koliko nauka, toliko i umetnost, jer se bavi lečenjem bolesti, ali i očuvanjem zdravlja.

Fizioterapeut, primenjujući terapiju, osim što leči određeno bolno stanje ili bolest, takođe pomaže pacijentu da uhvati korak sa prirodnim ritmovima svog organizma, a kako bi se stanje bez bolova ili drugih simptoma ustalilo i održalo.