Kod nas se radi AMQAT (automatska magnetno-kvantna analiza) kompletnog zdravstvenog stanja, putem aparata koji funkcioniše na principu kombinacije magnetne rezonancije i primene električne struje vrlo slabog intenziteta, ispod praga percepcije. Ova metoda ispitivanja spektra zdravstvenih delokruga je neinvazivna, brza i tačna i posebno pogodna za tačno određivanje delovanja dijetetskih suplemenata na trenutno stanje zdravlja organizma. Ova metoda nije zamena za pregled lekara i zamenu medicinskih procedura ali može dati smernice i putem ove metode možemo pratiti tok nekih stanja i oboljenja. Izveštaj se daje u oko 55 oblasti ljudskog tela od kojih ćemo pobrojati najvažnije:

 • Funkcija kardiovaskularnog i cerebrovaskularnog sistema
 • Funkcija gastrointestinalnog trakta
 • Funckija jetre i žučne kese (A/G, TBIL, ALP, TBA, DBIL)
 • Funkcija debelog creva
 • Funkcija pankreasa (insulin, polipeptidi, glukagon)
 • Funkcija bubrega (urobilinogen, urea, mokraćna kiselina, proteinurija..)
 • Funkcija pluća i vitalni kapacitet
 • Funkcionalnost kranijalnih (moždanih) nerava
 • Stanje kostiju (koštani matriks sa gradivnim materijalom, srž, reumatoidne predispozicije…)
 • Status šećera u krvi i fukcionalni poremećaji (dijabetes, polineuropatije, poremećaj vida…)
 • Koncentracija vitamina, oligominerala, koenzima i kolagena u čitavom organizmu
 • Status endokrinih žlezda sa posebnim osvrtom na tireoidu
 • Funkcija imunološkog mehanizma organizma
 • Depoi toksina i njihove koncentracije
 • Alergološka procena
 • Zdravlje kože
 • Funkcionalnost očiju (cirkadijalni ritam, poremećaji sna…)
 • Status prostate (muškarci) ili reproduktivni organi kod žena
 • Funkcija i poremećaj dojki kod žena

I mnogi drugi uz kombinacije, poređenja i slično.

Cene: Inicijalni pregled sa fizikalnim pregledom 50,00€, kontrolni pregled 25,00€
Registrovani Forever korisnici imaju pravo na besplatne preglede u toku korišćenja preporučenih proizvoda (4-6 meseci).

KAKO DA POSTANETE REGISTROVANI KORISNIK? Kliknite ovde

Izveštaj se ne izdaje osim na poseban zahtev klijenta i ne predstavlja rezultate referentnih vrednosti.