Dvofazni BioLife program sastoji se od tri koraka koji sinergistički funkcionišu kako bi obnovili Vaše zdravlje metodom čišćenja i detoksikacije regeneratora.

Detoksikacija – Prvi korak svakog efektivnog programa regeneracije zdravlja je sistemsko čišćenje i prečišćavanje tela. Naglasak je na podršci prirodnim procesima eliminacije organizma (kolona, jetre, bubrega, limfnog sistema). Ovde telo počinje da uklanja toksine koji se nakupljaju u debelom crevu i odlažu se u tkiva u toku niza godina nezdravog života. Kako se toksični otpad odbacuje, sve češće se javljaju pokreti creva i urina. Odgovarajuća prilagođavanja sa dijetom i korišćenje odgovarajućih prirodnih dijetetskih suplemenataa preporučuju se kao podrška procesu. Ovaj proces može potrajati od 4 do 6 nedelja, na kraju kojih vršimo prvu kontrolu I procenu uspeha.

Balans – Nakon što smo pravilno očistili efekte toksina iz našeg tela, vraćanje balansa se sada može efikasno postići. Ovaj drugi korak podržava prirodne procese organizma u održavanju metaboličke i biohemijske ravnoteže za efikasniju funkciju sistema. Ovde telo počinje da bolje usvaja nutrijente, počinje da formira zdravije ćelije i poboljšava energetsku sintezu kroz efikasnije ćelijsko disanje. Ovaj proces traje 6 nedelja kojime ujedno završavamo prvu fazu programa I radimo evaluaciju postignutih rezultata.

Regeneracija – Biosistemi koji su sada uravnoteženiji i regenerativni procesi koji sada funkcionišu efikasnije, popravljanje, obnova ili uklanjanje specifičnih strukturnih slabosti sada je daleko efikasnije. U ovom koraku počinje druga faza programa I ovde pravimo dugoročni plan ishrane I kompletan higijensko-dijetetski režim, uvodimo specifični ciljane prirodni dijetetske suplemente za dugoročno popravljanje organa ili tkiva, zavisno od pojedinačnih situacija. Preporučuje se odgovarajuća dijetetska suplementacija kako bi se optimizovao i održao nutritivni status, dok usvajate zdraviji način života prema optimizaciji zdravlja, maksimiziranju života i prevenciji bolesti.
Druga faza se sastoji iz tri dvomesečne kontrolne evaluacije, a dalje prema dogovoru i potrebama.

* Imajte na umu da ovaj program nije dostupan bez potpune nutricionističke konsultacije sa našim konsultantima.