Për blerjen në Republikën e Shqipërisë duhet të plotësoni formularin e mëposhtëm dhe ne do t’ju kontaktojmë sa më shpejt që të jetë e mundur me udhëzime të mëtejshme.

Urdhër

    Kam një kartë me shumicë.
    I përdorur për të përdorur produkte më herët.
    Unë personalisht e kam plotësuar formularin dhe i pranoj kushtet e anëtarësimit.
    Unë pajtohem se Forever Living Products po përpunon të dhënat e mia.