Izaberite termin koji Vam najviše odgovara

Na 15-minutnim konsultacijama otkriću Vam poslovne mogućnosti i predstaviti mentorski program koji će Vam omogućiti postizanje ciljeva, finansijsku nezavisnost i transformaciju životnog stila na bolje.

Nikola Forever

Nedić Nikola – Konsultacije

Trajanje: 15 minuta

Predstavljanje poslovne mogućnosti i mentorskog programa koji će vam omogućiti postizanje ciljeva, finansijsku nezavisnost i transformaciju životnog stila na bolje.

Moje ime je Nedić Nikola – zaposlen sam na puno radno vreme, online preduzetnik i menadžer u kompaniji Forever.

Moj cilj je da u narednih 12 meseci okupim 100 poslovnih saradnika kojima ću pomoći da postanu menadžeri u Foreveru i žive život koji su oduvek sanjali, bez razmišljanja o finansijama i sa puno slobodnog vremena koje mogu da posvete sebi i svojoj porodici.


NAPOMENA: Rezultati koje ću Vam predstaviti na konsultacijama su moji lični podaci o prodaji. Prosečna osoba koja kupuje bilo kakvu informaciju o tome „kako da“ dobija male ili nikakve rezultate. Koristim ove reference samo kao primer. Vaši rezultati će se razlikovati i zavisiti od mnogih faktora…uključujući, ali ne ograničavajući se na Vaše poreklo, iskustvo i radnu etiku. Svako poslovanje podrazumeva rizik, kao i dosledan napor i akciju. Ako niste voljni da to prihvatite ova ponuda nije za Vas.