Η αναπνευστική αλκάλωση είναι η κύρια μείωση του PCO2 με ή χωρίς αντισταθμιστική μείωση του HCO3–. Το pH είναι αυξημένο ή σχεδόν φυσιολογικό. Οι αιτίες βρίσκονται στην αυξημένη συχνότητα ή βάθος αναπνοής (υπεραερισμός). Η κατάσταση μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια. Η χρόνια μορφή δεν έχει συμπτώματα, ενώ η οξεία προκαλεί ομίχλη, σύγχυση, παραισθησίες, κράμπες και συγκοπή. Υπάρχει υπερπνοια ή ταχυπνοια με καρποπαιδικούς σπασμούς. Η κλινική διάγνωση επιβεβαιώνεται από ανάλυση αερίων αίματος και ευρήματα ηλεκτρολυτών ορού. Η θεραπεία είναι αιτιώδης.

Αιτιολογία και παθοφυσιολογία

Η αναπνευστική αλκάλωση είναι μια αντανάκλαση της πρωτογενούς μείωσης του PCO2 (υποκαπνία) λόγω υπεραερισμού. Κυρίως ως απάντηση στην υποξία, τη μεταβολική οξέωση και τις αυξημένες μεταβολικές απαιτήσεις (π.χ. πυρετός), βρίσκεται σε πολλές σοβαρές καταστάσεις. Επιπλέον, ο πόνος, το άγχος και ορισμένες διαταραχές του ΚΝΣ αυξάνουν τον αριθμό και το βάθος της αναπνοής χωρίς φυσιολογικό υπόβαθρο.

Η αλκάλωση μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια και η διαφορά είναι στον βαθμό μεταβολικής αντιστάθμισης. Η περίσσεια HCO3– εξουδετερώνεται από εξωκυτταρικό H + σε λίγα λεπτά, αλλά η βασική αντιστάθμιση συμβαίνει μετά από 2-3 ημέρες καθώς τα νεφρά μειώνουν την απέκκριση H +.

Η ψευδοαναπνευστική αλκάλωση είναι μια κατάσταση χαμηλού PCO2 και υψηλού ρΗ στο αρτηριακό αίμα ασθενών με σοβαρή μεταβολική οξέωση λόγω συστηματικής υποδιάχυσης (π.χ. καρδιογενές σοκ, καρδιοπνευμονική ανάνηψη). συμβαίνει όταν ο μηχανικός αερισμός (συχνά υπεραερισμός) αποβάλλει το συσσωρευμένο CO2 από τις κυψελίδες. Υψηλές συγκεντρώσεις CO2 στις κυψελίδες κατά την ανάλυση αερίου του αρτηριακού αίματος δημιουργούν μια κλινική εικόνα της αναπνευστικής αλκάλωσης, αλλά η συστηματική υπο-σύντηξη και η κυτταρική ισχαιμία προκαλούν κυτταρική και μετέπειτα οξέωση του αίματος. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται από ενδείξεις μεγάλης αρτηριοφλεβικής διαφοράς στο PCO2 και στο pH και υψηλή συγκέντρωση γαλακτικού και η θεραπεία συνίσταται στην αποκατάσταση της αιμοδυναμικής.

Κλινική εικόνα

Η κλινική εικόνα εξαρτάται από τον βαθμό και το ρυθμό μείωσης του PCO2. Η οξεία αναπνευστική αλκάλωση οδηγεί σε ομίχλη, σύγχυση, περιφερικές και κυκλοφορικές παραισθησίες, σπασμούς και συγκοπή, με αποτέλεσμα αλλαγές στη ροή του εγκεφάλου και το pH. Συχνά, τα μόνα συμπτώματα είναι ταχυπνοια ή υπερπνοια, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, εμφανίζονται καρποπαιδικοί σπασμοί. Η χρόνια αναπνευστική αλκάλωση είναι συνήθως ασυμπτωματική.

Διάγνωση και θεραπεία

Η αναγνώριση της αναπνευστικής αλκάλωσης και η κατάλληλη νεφρική αντιστάθμιση βασίζονται στην ανάλυση αερίων αίματος και στην εύρεση ηλεκτρολυτών ορού. Ήπια υποφωσφαταιμία και υποκαλιαιμία μπορεί επίσης να βρεθούν λόγω της κυτταρικής μετανάστευσης, καθώς και της μείωσης του Ca ++ λόγω της αυξημένης δέσμευσης ασβεστίου στις πρωτεΐνες.

Οι περισσότερες αιτίες αποκαλύπτονται από ένα καλό ιστορικό και φυσική εξέταση. Δεδομένου ότι η υποξία δεν χρειάζεται να συνοδεύει την πνευμονική εμβολή, θα πρέπει να αποκλειστεί σε ασθενείς με υπεραερισμό προτού η αιτία αποδοθεί στο άγχος. Υποξία και αυξημένη κυψελιδική-αρτηριακή διαφορά 02, i. εισπνεόμενο PO2 – (αρτηριακό PO2 + 5/4 αρτηριακό PCO2) προτείνει την εύρεση μιας κρυμμένης αιτίας.

Η θεραπεία επικεντρώνεται στο υποκείμενο πρόβλημα. Η αναπνευστική αλκάλωση δεν είναι απειλητική για τη ζωή, επομένως οι παρεμβάσεις για την αύξηση του pH δεν δικαιολογούνται. Η συγκέντρωση του εισπνεόμενου CO2 αυξάνεται συχνά με την εισπνοή του εκπνεόμενου αέρα (π.χ. με μια χάρτινη σακούλα natron), η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη σε ορισμένα άτομα με νόσο του ΚΝΣ όπου το pH του εγκεφαλικού νωτιαίου υγρού έχει ήδη μειωθεί.

ΔΟΚΙΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

AMQAT Έλεγχος υγείας – μια μη επεμβατική μέθοδος για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών επικίνδυνων ασθενειών. Ωστόσο, ανάλογα με τα συμπτώματά σας και άλλες πληροφορίες που συλλέγει ο γιατρός σας, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν πρόσθετες εξετάσεις. Εάν έχετε διαβήτη, τα επίπεδα γλυκόζης και κετόνης σας μπορούν να ελεγχθούν. Εάν έχετε πάρει αιθυλενογλυκόλη ή μεθυλένιο, μπορεί να περάσετε μια δοκιμασία οσμωτικότητας από ένα δείγμα ούρων το πρωί ή κατά τη διάρκεια μιας 24ωρης διούρησης.

ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΣΧΟΛΙΟ