ARGI+®
ARGI+®

     L-Arginin je snažna amino kiselina koju naučnici nazivaju “čudotvorni molekul”. L-Arginin se konvertuje u azotni oksid u telu, čime se...

Read more