Respiratorna acidoza

Respiratorna acidoza

Respiratorna acidoza je stanje koje obeležava primarni skok PCO2 sa ili bez kompenzacijskog skoka HCO3–; pH je obično snižen, ali zna biti gotovo normalan. Uzroci leže u hipoventilaciji zbog promena CNS–a, pluća ili jatrogenih razloga. Acidoza...

Read moreRead more
Bolovi u leđima

Bolovi u leđima

Bolovi u leđima Kada se govori o bolovima u leđima, možemo slobodno reći da oni imaju vertabralnu etiologiju, odnosno da potiču od kičme. Kičmeni stub sačinjava 33-34 kičmena pršljena sa međupršljeniskim zglobovima, malim facetnim zglobovima...

Read moreRead more